JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

CSR

      บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด (YSC) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ ขึ้นดังนี้ 

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

2. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของบริษัทฯ และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ตามตัวอย่างของกิจกรรมดังนี้
 
มอบเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดระยอง
CSR1.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
 • กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดระยอง
 • วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
 • ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
      บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง โดยตัวแทนของบริษัทฯ นำเงินไปมอบให้ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
      
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครัวเรือน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
CSR2.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
 • กิจกรรมช่วยเหลือในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัย
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
 • ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
      บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซม/สร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
       
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
CSR3-4.png
CSR3-3.png
CSR3-2.png
CSR3-1.png
มีทั้งหมด : 4 ภาพ
 • กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
 • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
 • ณ วัดแม่น้ำคู้ (เก่า) ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • กิจกรรมในนาม ชมรมผู้บริหารบุคคลสยามอีสเทิร์น
 • มอบของใช้ทำบุญ มูลค่า 3,000 บาท และร่วมกิจกรรม
      โดยตัวแทนของบริษัทฯ นำของใช้ไปมอบและร่วมทำกิจกรรม ณ วัดแม่น้ำคู้ (เก่า)  ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
ร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม  ประจำปี 2565
CSR4.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
 • กิจกรรมร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565
 • วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
 • ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 140/20 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
       ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม นำผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.29 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดทองนพคุณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทองนพคุณ จำนวน 2 แห่ง
ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
CSR5.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
 • กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
 • ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
      โดยตัวแทนของบริษัทฯ นำสิ่งของไปมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร  ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  สืบเนื่องจากการที่ฝนตกหนักและต่อเนื่องกันในพื้นที่ จ.ระยอง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ไดรับความเดือนร้อนอย่างมาก ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งภัยภิบัติดังกล่าวยังไม่ยุติ ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน
       ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของหรืออื่นๆ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่เพื่อการศึกษา โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
CSR6.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
 • ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรลลี่เพื่อการศึกษา โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
 • วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
 • ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • มอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท
     เนื่องด้วยโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ได้กำหนดจัดงานแรลลี่เพื่อดารศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องเรียน อาคารและห้องปฏิบัติการ โดยความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม  คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมาบยางพร
       ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ได้ประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมแรลลี่เพื่อการศึกษา โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา
          
 
มอบเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายช่วงเทศการปีใหม่ 2566 กับทางเจ้าหน้าที่ อบต.มาบยางพร
CSR7.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
  สืบเนื่องจาก อบต.มาบยางพร ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายช่วงเทศการปีใหม่ 2566 เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนในพื้นที่ตำบลมาบยางพร ทางบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ได้เห็นความสำคัญจึงสนับสนุนเงิน จำนวน 3,500 บาท เพื่อซื้อน้ำดื่ม ชา กาแฟ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมในการดำเนินการ
       - ตั้งจุดบริการประชาชน         
       - ด่านตรวจร่วม
       - รับเรื่องเหตุด่วนเหตุร้าย       
       - นำเส้นทางสำหรับผู่ที่ไม่รู้เส้นทางในพื้นที่
 
ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 
CSR8.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
กิจกรรม: มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมของขวัญวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านหนองระกำ

              สืบเนื่องจาก โรงเรียนบ้านหนองระกำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ระดับเด็กอายุ 3 ขวบ จนถึงชั้น ป.6 โดยทางบริษัท ยามาดะ ได้เร็งเหตุความสำคัญของการจัดกิจกรรมของเด็กในพื้นที่ จึงทำการส่งสิ่งของและเงินสนับสนุน ของขวัญสำหรับมอบให้เด็ก
 
บริจาคเตียงผู้ป่วย ฉากกั้นและเก้าอี้ เพื่อใช้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร 
CSR9.png
มีทั้งหมด : 1 ภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัว หรือติดงานงาน
วันที่ บริจาก 17 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบยางพร
                   
 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาเด็กและเยาวชนป้องกันภัย
CSR10-4.png
CSR10-3.png
CSR10-2.png
CSR10-1.png
มีทั้งหมด : 4 ภาพ
กิจกรรมเมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566
สถานที่ ณ.กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยทิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการฝึกฝนให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากกณีเพลิงไหม้ ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากเพลิงใหม่ และผู้ประสบภัยจากการจมน้ำให้กับเด็ก ให้เข้าใจและสามารถช่วยตนเองได้