JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

Company Activities

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรของ YSC
          ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรระดับหัวหน้างานของบริษัทฯ   เมื่อวันที่ 7 และ 20 ตุลาคม 2566 ณ. โครงการพระราชดำริ อ่างดอกกราย อ. ปลวกแดง จังหวัดระยอง หัวข้อ : การสร้างทีม (Team Building) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทักษะในการสั่งการ การทำงานเป็นทีม และ ผูกสัมพันธ์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและพัฒนาการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทและให้เกียรติมากล่าวเปิดงานและให้กำลังใจแก่ทีมงานทั้งหมด รวมทั้งท่านประธานฯได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฝนร่วมกับทีมหัวหน้างานในช่วงหนึ่งด้วย
ต้อนรับผู้บริหารมารับหน้าที่ใหม่ และ แถลงนโยบาย 32Ki (Apr.2024 – Mar 2025) โดยผู้บริหารแต่ละแผนก
          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2024 YSC มีผู้บริหารญี่ปุ่นมาใหม่ 6 ท่าน ได้แก่ ท่านประธานคนใหม่ Mr. Shigeyuki Nohara ตามด้วย MR. Koei Deguchi Vice President และ EGM Business Management Division, Mr. Toshihiro Naganuma GM ด้าน Quality Assurance, Mr. Tetsuya Imaizumi GM แผนก Production Diecasting, Mr. Yoshihiro Masubuchi GM แผนก Production Engineer และ Mr. Masahiko Nagata Senior Engineer แผนก Production Engineer รวมทั้งหมด 6 ท่าน. ในวาระการแถลงนโยบายการดำเนินงานของ YSC ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน แต่ละท่านได้แนะนำตัวเองกับพนักงานทุกคน และอธิบายมาตรการ รวมถึงนโยบายของแต่ละส่วนงาน ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ YSC.
          ยินดีต้อนรับผู้บริหารญี่ปุ่นใหม่ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านแถลงนโยบายสำหรับปีนี้ให้พวกเรา YSC ทุกคนทราบ. พนักงาน YSC ทุกคนทราบถึงความมุ่งมั่นที่ท่านจะมาบริหารงานให้ YSC เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นบริษัท YSC ที่ดียิ่งกว่าเดิม. พวกเราจะเดินไปด้วยเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าจะนำพาพวกเราก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสร่วมกัน.
กิจกรรมสงกรานต์
          ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ คนไทยจะจัดให้มีกิจกรรมที่ถือปตามฏิบัติเป็นกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่ทุกเพศ ทุกวัยและต่างฐานะ สามารถสมัครสมานในงานเทศกาลนี้ กิจกรรมในวันนี้ได้แก่ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การละเล่นรื่นเริงต่างๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน และ เอกลักษณ์ของเทศกาลนี้คือ การเล่นสาดน้ำของประชาชนต่างๆ และกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่ ซึ่งกิจกรรมนี้ของคนไทยนำไปสู่ความเกื้อกูลผูกพันธ์ระหว่างกัน วัฒนธรรมนี้นับเป็นกิจกรรมมรดกเก่าแก่ของคนไทย
          ทางฝ่ายบุคลากร เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นของไทย จึงจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นและเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใน YSC
          YSC จึงจัดให้มีกิจกรรมต้อนรับสงกรานต์ ได้แก
          - กิจกรรมสรงน้ำพระ
          - กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย
          - กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร
          - ผู้บริหาร ส่งพนักงานกลับบ้านและอวยพรให้พนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัย