JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

CSR

     บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด (YSC) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของบริษัทฯ ขึ้นดังนี้ 

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

2. มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น 

4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของบริษัทฯ และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ตามตัวอย่างของกิจกรรมดังนี้
 
กิจกรรมอบรมดับเพลิงและขับขี่ปลอดภัย 
s1.png
s2.png
มีทั้งหมด : 2 ภาพ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา + ทำความสะอาดวัด
p3.png
p2.png
p1.png
มีทั้งหมด : 3 ภาพ
กิจกรรม ปลูกป่า
r3.png
r1.png
r2.png
มีทั้งหมด : 3 ภาพ
กิจกรรมวิ่ง เพื่อนำมาซึ่งรายได้ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล
202092.jpg
59830.jpg
มีทั้งหมด : 2 ภาพ